N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מתנדבי ארגון זק"א

הבחירה של טובה טולדנו

בהוקרה ובהערכה רבה על תרומתכם ועשייתכם הברוכה בעת אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל". פועלכם ומסירותכם בכלל הזירות, מתוך תחושת שליחות וגיוס תעצומות נפש בלתי רגילות סייעו רבות למלאכת הקודש של זיהו החללים ואיתור הנעדרים ועל כן הנכם ראויים לכל שבח והערכה. תבורכו מפי עליון.