N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שי עידן

הבחירה של ליז ברנשטיין

בעל מוסך בהרצליה שנותן בין היתר שירות למשרד הביטחון. החל מ-7.10 גייס את המוסך לפעילות סביב השעון לטובת הצבא, כולל עבודה בשעות ובימים לא שגרתיים: חילוצים בשטח, תמיכה מרחוק לאנשים טכניים עם בעיות בשטח, תרומת ציוד והפך את המוסך שנמצא במיקום אסטרטגי, על מחלף הסירה, לנקודת עצירה והתרעננות למען כוחות הביטחון.