N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של ילנה קזייב אנגלין

במשך כל השנים הוא עושה הסברה בעד ישראל בכל העולם וגם ברשתות חברתיות. הוא מסכן את עצמו למעננו וגם עושה חיבור בין יהודים לערבים. בן אדם מדהים שתורם ללא גבולות לארצנו.