N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נסרין יוסף ממושב יתד ורחל אדרי מאופקים

הבחירה של זהבית חנין

שתיהן הסגירו את המחבלים שעשו טבח באנשים. השוטרים הגיעו וניטרלו אותם.💞