N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איציק קדוש

הבחירה של רחלי קדוש

איציק קדוש בעלי היקר ❤️הוא מכיל אותי בכל פרמטר ומושך אותי למעלה גם כשקשה, מגשים את כל החלומות שלי וכולו לב ונתינה לכל הסובבים אותו 🏆👑