N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שירי ביבס ושני ילדיה

הבחירה של נועה אזולאי

אנחנו הפה שלה עד שהיא והם יחזרו הביתה.,חיים או מתים. משואה על הגבורה שלה לחיות בפחד, באימה, ללא כל הגנה.