N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דניאל ונריה שרעבי

הבחירה של ליאת אלמלם

דניאל ונריה שרעבי ניצולי נובה שהצילו עשרות אנשים בטנק שמצאו בכביש 232. במשך שעות נלחמו במחבלים עם נשק שמצאו בטנק, טיפלו בפצועים. חברים שלהם נרצחו, חבר שלהם חטוף בעזה והם החליטו לנסוע ברחבי ארה"ב כדי לעשות הסברה. וכך נרקם הרעיון להקים עמותה שתיתן מענה לנפגעי פעולות איבה ב-7.10 ולניצולי נובה. העמותה נקראת "עתיד לניצולים ולפצועים". היא נותנת מענה מקיף לניצולים ולנפגעים. טיפול בטראומה, הפקות ריטריטים לטובת הניצולים, עזרה כלכלית ונפשית, ביקורים באזור רעים וחזרה למתחם המסיבה כדי להתמודד עם הטראומה ועוד ועוד.