N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמרן בן זקן

הבחירה של לאה בן זקן

עמרן הוא אבא שלי, אבל קודם כל הוא צדיק. אני, אחותי ואמא שלי מתמודדות נפש. הוא דואג לנו בכל מה שאנחנו צריכות, לא מזניח אף אחת, מבשל, מנקה וכו'... בנוסף, כשאנחנו על הקצה הוא משגיח עלינו באדיקות. הוא דוגמא ומופת לכל האבות בישראל ובפרט במשפחות בהרכב כמו שיש לי.