N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צוות גולן

הבחירה של אורית ומוטי גולן

פודטראק מדוגם אזרחי לחלוטין, כסף פרטי של מספר חברים ומשפחה, ללא תרומות ללא עמותות עם כושר הוצאה של בין 1,200 ל-1,800 מנות בכל גיחה. מנות של גורמה בשרי בפיתה, מנסף, ריב אנטריקוט, אסאדו... אין חייל בעוטף שלא טעם או שמע. הצוות היה פעיל מהכניסה הקרקעית ולמשך 4 חודשים.