N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נועה תשבי

הבחירה של צדוק שמוחה

מה שההסברה הישראלית וקשרי החוץ של מדינת ישראל לא עשו ולא הצליחו לעשות למדינת ישראל ואזרחיה, עשתה ובגדול בלי המנופים, התארים או הקשרים של מדינת ישראל. נועה תשבי ראויה להדליק את אחת המשואות בהר הרצל. העשייה שלה, הנגשת הזעקה של אזרחי מדינת ישראל, המודעות גם לחטופים ולאונס בבנות ישראל מ-07.10 לבכירים בממשל וידוענים, בעיקר בארה"ב וגם אירופה, שיתופי הפעולה עם משפיעני רשת וחברה בהרבה יבשות, אם לא לה אז למי! תודה.