N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של שיר וייסמן

מזכיר לנו שאנחנו כולנו פה יחד. אחד האנשים שמעניקים לי אופטימיות בכל השנה הזוועתית הזאת.