N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

החמ"ל שהקימו "אחים לנשק"

הבחירה של אתי בן זקן

התארגנות אזרחית מקיפה שאחרי 7.10 פעלה בתחומים רבים למען אזרחי ישראל - חטופים, נעדרים, חללים ופצועים. למעשה החמ"ל שהקימו "אחים לנשק" מילא את תפקידיהם של מוסדות השלטון, בתקופה שבה המדינה כמו "נעצרה", עד שגם מוסדות השלטון התארגנו והחלו לענות על הצרכים הרבים החדשים שנוצרו.