N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ברגמן אורה

הבחירה של אוטנקוב חני

אורה מתנדבת במטה משפחות החטופים (תל אביב) מתחילת המלחמה ועד היום, בצניעות ובמסירות אין קץ. אני לא מעלה תמונה של אורה, חסר לי שאעשה זאת (אם תגלה שהמלצתי עליה אוי ואבוי לי).