N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני קושמרו ותמיר סטיינמן

הבחירה של לילך ברזילי דרוביצקי

הם היו שם, מה-7.10, ימים ולילות ודיווחו על הכול. בזכותם גם גילו על נעדרים וחטופים. הם סיכנו את עצמם משידורים מהשטח, נתנו מענה טלפוני והעלו לשידור את האנשים. אני הכי חושבת שמגיע להם.