N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בני ובנות הנוער

הבחירה של מיטל ויסברג

הדור שכולם קראו לו "דור העצלנים", דור ה-z, הם אלו שהלכו והתנדבו ושימחו והתקשרו, באו והלכו לאורך כל התקופה המאתגרת שעוברת המדינה שלנו. תודה לכם/ן.