N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של רונית מגן

יוזמה ענקית של אנשים ענקיים שהקימו מערך לוגיסטי ענק של תמיכה בצרכי הצבא והחיילים ובמפונים שאיבדו את ביתם. למי מגיעה משואה אם לא להם? אך אני בטוחה שגם אם עוד מיליון איש יצביעו עבורם, מארגני הטקס לא יתנו להם להשיא משואה.