N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נועה זאבי

הבחירה של יצחק זאבי

נועה שירתה ב-7 באוקטובר במחנה זיקים, יצאה לקרב עם המחבלים ונפצעה אנושות בראשה מכדור של צלף בן עוולה של החמאס. נועה לפני שיצאה לקרב היתה מפקדת של 90 טירונים בזיקים, הייתה כפסע מלמות... שבועיים היתה מורדמת מונשמת. בה היום והיא משתקמת, עין ימין כנראה שאיבדה. נשארו לה עוד מספר ניתוחים בעין. נועה בשירותה הצבאי סיימה את הטירונות, מ"כים וכו' כמצטיינת. היא קיבלה גם מצטיינת חטיבה.