N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גיא הוכמן

הבחירה של אביה הוכמן

ב7.10, כשכל המדינה שלנו הייתה מוכת טראומה ותדהמה, היו מאות גיבורים שהתעשתו במהרה ויצאו מהבית על מנת להציל כמה שיותר נפשות. היו שיצאו עם נשק, היו שיצאו עם ציוד רפואי, והיה אחד שיצא עם המורל שלו... כדי למנוע מעם ישראל ליפול אל בור חשוך של פחד, כדי לתת רוח גבית של העורף ללוחמים האמיצים שלנו. ימים ולילות הוא הסתובב בין בסיסים ובתי חולים ולו רק כדי להעלות חיוך ולתת חיזוק לעם שלנו. באותם ימים הוא השאיר בבית אישה בחודש תשיעי וילד בן 3 ולא ראה אף מטרה אחרת לנגד עיניו, מלבד לשמח את עם ישראל! אז אני משיאה משואה לכבדו, גאה בו ומחזקת אותו על כל פועלו בתקופה הקשה ביותר של עם ישראל 💚