N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ארגון אחים לנשק

הבחירה של אורנה גוברניק

על התגייסות, היערכות והתנדבות חסרת תקדים למען נפגעי 7.10 ומפוני הצפון והדרום. הקימו מערך תמיכה נרחב שהחליף את מקומה של הממשלה הכושלת ונטולת היכולת.