N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אל"מ (מיל) אבנר כהן

הבחירה של יעל הרמתי

אלמ אבנר כהן שירת בתפקידו האחרון כרמ"ט הרבנות הצבאית. היה אמור לפרוש מצהל ב11/10. עם פרוץ ארועי שמחת תורה היה אבנר המנהל בפועל של כל תהליך זיהוי החללים מאסון הטרור הגדול בתולדות המדינה והשלישי בגודלו בעולם. בפיקודו, ובשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל ומשרדי הממשלה, נוהל במחנה שורה זיהוי החללים הצבאיים והאזרחים, כמו גם זיכוי וטיפול אלפי גופות מחבלים. מציאות מבורכת זו התאפשר בזכות פרוייקט שיזם אבנר לאחר אסון מרון, שנקרא 'הצבי לישראל' על פיו, במקרה של ארן אזרחי יתקיים הטיפול במתקן הצבי הצבאי במחנה שורה. בחיבור הכמות, האכזריות והפיזור של החללים, אין ספק שחיילי הרבנות הצבאית, יחד עם הגופים האחרים היו בקו הראשון של הלחימה והגבורה ברמת הנפש. על תפקודו מאז ארועי שמחת תורה זכה לשבחים מכל עבר ואמירה שהוא היה האדם הנכון במקום הנכון. לאחר 3 חודשים יצאה לפועל פרישתו המתוכננת תוך חילוף תפקידים במטה הרבנות. אבנר השאיר אחריו תוכניות עבודה, מסקנות, לקחים ושיתופי פעולה שישמשו את המדינה בעתיד. אשרי עם ישראל שאלה מפקדיו. לזכרון כל חללי המערכה. לתפארת צבא ההגנה לישראל ולתפארת מדינת ישראל!