N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של משה קליינר

לא רואה ישראלי אחד שמגיע לו יותר ממנו, על מה שהוא עושה בעולם למען המדינה.