N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמית מן

הבחירה של שלומית שמעון

היו לנו שכפ"ץ אנושי, הגנו עלינו בגופם ובנפשם. אלו שהלכו נטבחים, נשרפים, נאנסים ונחטפים, ואלו שיישארו כאן עם צלקות עמוקות מהמראות והחויות הנוראיות שחוו. החטופים ומשפחות החטופים שעוברים ייסורים שאין לתאר, שללא שובם של כל החטופים הביתה עכשיו, אין לנו זכוח קיום במדינת ישראל, אין לנו תקומה, שהרי מדינת ישראל קמה שתהווה ליהודים את הבית, המקום הבטוח שנפרץ ותפס אותנו עם המכנסיים למטה. חייבים להחזיר את כולם הביתה כדי שנוכל להתחיל ולנסות לשקם את הבית, את החורבן הפיזי הנפשי והחברתי. עמית מן זה השם שבחרתי כי היא מסמלת בעיניי גבורה מה-7 באוקטובר כמו רבים וגיבורים אחרים. על זה אומר שחייבים להחזיר את החטופים הביתה בכדי שנדע שההולכים לא הלכו לשווא והם ציוו לנו את החיים. ואחינו צריכים להיות כולם כאן, בבית, עכשיו!