N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יאיר גולן

הבחירה של מיכל ידידיה

בגלל המנהיגות, היושר והאיפוק, העזרה המהירה שהגיש לנפגעים בעוטף עזה בשקט ובאומץ. לא איש מדון וריב, אלא בעל מנהיגות ודרך ארץ, גם כלפי יריבים פוליטיים. הוא היה הראשון שהעז להעלות את נושא "התהליכים" המסוכנים שעוברים בחברה הישראלית ובצבא.