N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של דבורה אמיתי

אדם שהציל מאות אנשים בנובה. ראיתי את התוכנית עליו בטלוויזיה וללא ספק מגיע לו. גיבור.