N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של שרה גרוס

כל דבריו ומעשיו למען מדינת ישראל ראויים לשבח. הוא הראה אזרחות למופת, וללא פחד השמיע בהופעותיו בפני העולם כמה ישראל צודקת במלחמה