N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלמה אלון

הבחירה של אורלי כהן

אבא שלי שירת כחייל קרבי בגולני, עבד כאזרח עובד צה"ל בתור נהג של טייסת 102 ולפני כשנתיים שימש והיה לעזר לילדי אומנה. הוא ואימי שזכתה להשיא משואה כמשפחה אומנת. סיפור שחרוט בזכרון שלו ושל רבים מהטייסת שלו הוא שהוא לקח טייס לפעילות מבצעית שהטייס לא חזר ממנה חי, ובזמנו אימי הייתה בהריון ועל שמו נקראה אחותי