N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דפנה אליקים

הבחירה של עדי כספי

מגיע לה. היא כל כך קטנה אבל עברה דברים שאנשים בני 60 לא עברו. היא הייתה בשבי עם אחותה ואבא שלה עדיין נמצא בשבי ולדעתי היא ראויה להדליק משואה