N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צוות מלון ים המלח

הבחירה של שיר בק

במלון דויד ים המלח יש עובדים חרוצים, נהדרים, חייכנים, טובי לב ומדהימים שעוזרים לאנשי קיבוץ בארי בכל דבר, כולל בטיפול בילדים הקטנים