N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מירב גונן לשם

הבחירה של מירי גולדנפלד

אישה לביאה שנלחמת בעוז ובנחישות ועם זאת מבלי לאבד עשתונות כדי להחזיר את הבת שלה מידי חמאס