N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רחל אלגרט דנציג

הבחירה של רונית קרן

רחל האמיצה שרדה את הטבח בקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר. רחל שהתה עם שתי נכדותיה בממ"ד והחזיקה את ידית הדלת במשך 8 שעות ותוך כדי כך הפעילה את נכדותיה והחזיקה אותן בחיים כשבחוץ יריות וחורבן. רחל היא אישה אמיצה והסיפור נוגע ללב. אחיה והגרוש שלה חטופים עדיין בעזה ומשפחתה עושה רבות כדי להציל אותם מידי חמאס. רחל היא אומנית, ציירת ופסלת ומידי יום יוצרת פסלים בביתה הקטן בבינימינה לשם עברה אחרי הטבח. היא אישה חזקה ואמיצה ואני רואה בעיני רוחי את רחל משיאה משואה