N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עוז דוידיאן

הבחירה של שטיינמץ יוסי

ב-7 לאוקטובר עוז לקח את רכב הטנדר שלו ופינה מעל 130 בחורים ובחורות צעירים שנמלטו ממסיבת הנובה והתחבאו בשטחים מסביב.