N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תמיר סטיינמן

הבחירה של ברק יפת

"כתבינו לענייני הדרום"

רואים בעיניים שלו את הטוב לב והאכפתיות שלו לגבי תושבי הדרום. ליבנו נשבר איתו באותם רגעים שחורים של השבת השחורה. אוהבים אותו, מאחלים לו בריאות נפש.