N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מגי פו

הבחירה של פו פו

אני ממליצה על מגי להשיא משואה מאחר שהיא אמא למופת ומושא ההערצה שלי. היא חזקה, בעלת חוכמת חיים, חריפה, כריזמתית, אשת שיחה ותורמת המון למקום העבודה כמנהלת מדהימה ומובילה. היא קוסמת - כל מה שהיא נוגעת בו הופך זהב.