N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלמוג בוקר ותמיר סטיינמן

הבחירה של מהו רפאלוב

אני חושבת שהכי מגיע להם כי הם היו הכי אנושיים כשאנשים בחרו לדבר איתם וסמכו עליהם גם שידעו שזאת השיחה אחרונה שלהם.

שניהם יד ביד וביחד עזרו, תמכו ובכו עם האנשים ב-7 באוקטובר.

כל כך מגיע להם. הם היו ברחובות בשבילנו יום ולילה, ולא ישנו לילות שלמים בשביל להשאיר אותנו מעודכנים.

פשוט הכי אנושיים והכי מגיע להם.