N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נסרין יוסף

הבחירה של אבסם שאמי

גיבורה; בהיותה דרוזית שהצילה חיי יהודים ראויה בהחלט על התעוזה והחוכמה שהפגינה שהביא לבסוף להצלת חייהם של טובי עמינו בנוסף בהיותה דרוזית מחזק את הקשר בין שני העמים במיוחד שהדרוזים רואים את עצמם כחלק אינטגרלי מארץ ישראל