N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של ענת עיני

הוא הציל מאות צעירים ממסיבת הנובה ללא פחד. רמי נסע הלוך ושוב וחיפש אנשים להציל. הוא איש גיבור והכי ראוי בעיני להשיא משואה. הוא נשאר עם חרדות וטראומה ומגיע לו הכבוד הזה של השאת משואה