N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של יוליה סולומון

ממליצה על האיש הגיבור הזה שהציל יותר מ-700 איש במסיבה בלילה הארור ההוא. מגיע לו!