N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טלי חדד

הבחירה של אפרת טורגמן

כתושבת אופקים הייתי רוצה להעניק משואה לטלי זכות אשר במתקפת 7 באוקטובר שלחה את בנה החייל להילחם במחבלים, ואף יצאה אחריו ופינתה פצועים. טלי נכנסה לשטח האש למרות הסיכון הכרוך בכך ולמרות שמד"א לא הגיעו. טלי פינתה את הבן שלה שהיה במצב קשה מאוד בעקבות הקרב במתקפה, ואף פינתה פצועים אחרים, ובכך הצילה את חייהם. טלי היא גיבורה!