N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שחר יפרח אלפסי

הבחירה של איתי הרשקוביץ

שחר היא אישה מדהימה ואמא לאיתן הקטן בן השנה. היא איבדה את בעלה בקרבות בח'אן יונס, רס"ן נתי אלפסי סמג"ד גדוד 202 של הצנחנים. הוא היה אמיץ ובעל טוב לב וערכים שאין כמותם. שחר שאין כמוהה כבר שנים החזיקה את הבית בזמן שנתי היה לוחם ובתור קצינה בצה"ל במשך שנים. שניהם דוגמה למופת וכל מה שיפה בארץ הזאת.