N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של רן שמן ששון

וכל שאר הגיבורים שבחירוף נפש ובעוז ואומץ לב נכנסו לתופת והצילו חיים. בלתי נתפס וממש לא מובן מאליו.