N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מירב לשם גונן

הבחירה של דגנית צירלין

מירב מסמלת את הטוב, הנכון והחשוב בעם שלנו. היא הישראלית היפה! תוך מציאות נוראית והתמודדות בלתי אפשרית, היא מצליחה להעביר מסר של אחדות אמיתית. מירב היא האמא של כולן והאחות של כולנו. הלוואי ונהיה כולנו מירב והלוואי שהיא תזכה להשיא משואה יחד עם רומי עוד היום.