N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אדווה דדון

הבחירה של לאה גבריאל

עיתונאית המטפלת בעוולות ובפשיעה בחברה, לאורך זמן ובנחישות. מתחילת אסון 7 באוקטובר היא מסקרת עניינית את האירועים ללא חת. היא מדגישה את העוצמה הנשית ומהווה גאווה.