N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חנוך ואפרת דאום

הבחירה של אורי זיסר

עשייה מדהימה לטובת חיילי צה״ל בדגש על חיילי המילואים. בן אדם שמינף את החשיפה שיש לו ברשתות לטובת הכלל ולסיוע ללא הפסקה, כמובן בסיועה של אשתו אפרת, והכל בחיוך ובחן. הוא ראוי להערכה ולהוקרה