N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של יניב מזרחי

יוסף חדאד הוא אדם ערכי, מוסרי, חד וישר בדעותיו. הוא איש מבריק שתמיד ייצג את מדינת ישראל ונלחם בכל כוחו באנטישמיות ברחבי העולם למען מדינת ישראל. יוסף חדאד הוא ערבי ישראלי שחי, נושם ובועט ושכל עיסקו בעולם הזה במיוחד אחרי 7 באוקטובר זה להסביר לכל שונאינו בעולם (ויש המון כאלה) מי זו מדינת ישראל ועל מה אנחנו נלחמים. יוסף חדאד הוא האחד שמגיע לו משואה. צריך לייצר עוד מליון כמהו והמדינה שלנו תראה יותר טוב. יוסף צריך לייצג את המדינה רשמית, יש לו את היכולת והכריזמה ובטח את הידע בשביל לעשות מהפך.