N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עדי וקסמן וארגון "Operation Israel"

הבחירה של ענבר סינגל

מיד עם תחילת המלחמה בעזה, כשהתחילו להגיע בקשות נואשות של חיילים ומפקדים לציוד לחימה וציוד רפואי מציל חיים שהיו חסרים ביחידות, עדי וקסמן הקימה את הארגון הזה, שמגייס כסף מתורמים אמריקנים ורוכש ציוד עבור החיילים שלנו. הארגון ממשיך לגייס מיליוני דולרים, למרות ניסיונות הפחדה של פרו-פלסטינים כלפי עדי ומשפחתה, ולשלוח כמויות אדירות של ציוד לחיילי צה"ל. עדי הפכה את ביתה למרכז תפעולי וגייסה עשרות מתנדבים שמסייעים באופרציה בארה"ב ובארץ. הציוד שהארגון שלח הציל מאות חיילים, מפציעות קשות ואף ממוות.