N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלינוּר הרטמן זאב

הבחירה של מישל אגוזי

אלינור היא בשלנית, שפית בנשמה. מ-8 באוקטובר כל זמנה מוקדש להכנת אוכל ביתי טעים ומזין לכל מי שצריך. החל מהמטבח בשפיים עבור מפונים, למשפחות מילואימניקים ואנשי קבע עם ארגון "העוגן" ועד אלפי חיילים במילואים ובסדיר ברחבי הארץ. היא מבשלת גם מהמטבח הפרטי שלה, גם בשטח עם הלוחמים וגם יחד עם "פלס"ר משיב הרוח". אין רגע שהיא לא חושבת על עוד נתינה והכל בלב רחב, באהבה, במסירות ותמיד עם חיבוק חם.