N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של ציפורה אברהם

איש הסברה בכל העולם על הנושא הפלסטיני ובכלל על האנטישמיות בעולם. הוא מעמיד את המפגינים בפני שאלות שמראות שהם בעצמם לא יודעים על מה הם מפגינים. איש משכמו מעלה שמסכן את חייו ולא מפחד לומר את האמת בפרצופם של כל יפי הנפש בארץ ובעולם.