N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של אסתר בנימיני

אחים לנשק פעלו בתחילת המלחמה בעזרה לכלל האוכלוסייה במדינת ישראל, כולל רכישת ציוד לחיילים שנכנסו להילחם בעזה, ועזרה וטיפול במפונים מהצפון ומהדרום. אחים לנשק חיממו את ליבי וגרמו לי להמשיך ולהאמין ביכולתינו להתאחד בזמן צרה.