N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רחלי פליקר מבארי

הבחירה של שרית היימן

אישה מיוחדת בעלת עוצמות מעוררות השראה. דבריה בתקשורת חיזקו אותי בימים הקשים שעברו על עם ישראל. היא תורמת להמשך ליבו המפעם של העם בדברים שאמרה ובמעשים שעשתה.