N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעל ארצי

הבחירה של עידית אביטבול

יעל הגיעה לירוחם לפני כ-35 שנים עם בעלה הטרי, יוחנן. היא הקימה בה את המל"ש, מרכז חוגים לילדים, להכרה ואהבת הארץ דרך שביליה, נופיה והטבע היפהפה. אלפי ילדים, נוער וגם מבוגרים השתתפו ומשתתפים בחוגים אלה, בהדרכת מדריכים מוכשרים שגדלו בחוגים אלה. מסירותה, אהבתה את הישוב, ידיעתה את הארץ על כל שביל ושביל בה הוסיפו נופך ייחודי לירוחם. יעל ובני משפחתה הם הנר לאורו מתחנכים מזה דורות ילדי הישוב.